LEŚNIK maraton górski
LEŚNIK maraton górski

REGULAMIN LEŚNIK 2019

                               Aktualizacja: 6.05.2019

 

1. CEL IMPREZY

 

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie
Promocja długodystansowych biegów górskich
Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnej turystyki górskiej.

Promocja walorów turystycznych Gmin: 

Bielsko, Szczyrk, Porąbka, Czernichów, Jeleśnia, Andrychów, Węgierska Górka.

 

2. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW

 

Organizację Zawodów koordynuje:

FUNDACJA AKTYWNE BESKIDY

ul. Sportowa 42

43-356 KOBIERNICE

NIP 5472157757   REGON 363316006

KRS0000594160

kontakt: aktywnebeskidy@gmail.com

 

Zespół w składzie:

Michał Kołodziejczyk - Dyrektor Zawodów
Anna Kołodziejczyk - Administracja Zawodów
Magda i Roman Miszczyk - Koordynatorzy Bazy Zawodów
Marek Skrzyp - Koordynator trasy, wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
Sebastian Łebek - wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów

 

3. TRASA

 

SpeedLEŚNIK: ok 12-15km

PółLEŚNIK: ok.20-25km

LEŚNIK: ok. 40-45km

 

Zawody rozgrywane są w czterech porach roku, w czterech różnych lokalizacjach Beskidów i na 12 różnych dystansach.

Limit czasu na wszystkie dystanse to 10h.

 

4. TERMIN I MIEJSCE

 

START i META:

Wiosna 13.04.2019 - Porąbka
Lato 1.06.2019 - Szczyrk
Jesień 31.08.2019 - Korbielów
Zima 30.11.2019 - Bielsko-Biała

 

Baza/biuro/program zawodów: zostaną podane na stronie zawodów tuż przed imprezą w zakładce INFO.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

– Uczestnikiem maratonu może być osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.
– Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu maratońskim i jego połówce
– Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy)
– Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów

 

6. ZGŁOSZENIA/ZAPISY

 

- Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który jest dostępny na stronie zawodów w zakładce ZAPISY.
- Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej (o ostatecznej kolejności decyduje data wpłynięcia wpłaty na konto organizatora)
- Termin zakończenia zapisów na zawody, wysokość wpisowego wraz z datami uiszczania opłat podana na stronie internetowej w zakładce ZAPISY

 

7. LIMIT UCZESTNIKÓW

 

Przewiduje się łączną liczbę Zawodników - 500 osób na każdą porę roku

Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu Zawodników.

 

8. WPISOWE

Uwaga: zanim opłacisz wpisowe - ZAREJESTRUJ SIĘ!

 

 

Opłatę należy wnosić przelewem na konto Fundacji Aktywne Beskidy:

ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733

Tytuł wpłaty: ”Nazwa biegu, dystans, wybrana pora roku, imię i nazwisko”

np. Leśnik Maraton WIOSNA Jan Kowalski 

 

lub za pośrednictwem BlueMedia - opłata automatyczna (Lista startowa - opłać udział)

 

ZWROT WPISOWEGO:

Wprowadzamy możliwość dodatkowego ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia gwarantującego pełny zwrot wpisowego w przypadku kontuzji, bądź przypadków losowych, które sprawiają, że udział w zawodach staje się niemożliwy (konieczny dokument lekarski poświadczający).

Podczas rejestracji wystarczy zaznaczyć opcję: dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji (11,6% od kwoty wpisowego). W praktyce oznacza to, że zapisując się dziś na zimowego SpeedLeśnika przyszłego roku i ponosząc dodatkowy koszt 9,28zł - macie gwarancję, że w przypadku choroby swojej lub dziecka, kontuzji, śmierci bliskiej osoby itp., nawet w przeddzień startu otrzymacie pełen zwrot poniesionego wpisowego czyli 80zł, bez żadnych potrąceń.  

Uwaga: opcja możliwa TYLKO przy płatności za pośrednictwem BlueMedia. Tylko wtedy opłata za ubezpieczenie trafia bezpośrednio do Ubezpieczyciela. NIe można ubezpieczenia zapłacić zwykłym przelewem wraz z opłatą wpisowego!

Nie przewiduje się zwrotu wpisowego w przypadku braku wykupionego ubezpieczenia.

W przypadku innych zdarzeń losowych - najpóźniej na tydzień przed zawodami możliwe jest odstąpienie swojego pakietu startowego innemu Zawodnikowi. W tym celu należy bezwględnie zgłosić nam to mailowo.

 

9. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

UWAGA: WO  jest każdorazowo dostosowywane do warunków atmosferycznych na kilka dni przed zawodami!

 

W trakcie trwania całych zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie może być kontrolowane na trasie. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją zawodnika.

 

Wyposażenie obowiązkowe:

 

- numer startowy z chipem, który otrzymujecie od nas (umieszczony w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania),

- telefon komórkowy z baterią działającą przez cały czas trwania biegu (zalecany włączony roaming),

- folia NRC w rozmiarze pozwalającym na otulenie całego ciała

- obuwie odpowiednie do biegów terenowych (z tzw. bieżnikiem)

- w edycji wiosennej i zimowej OBOWIĄZKOWO: ciepła czapka, rękawiczki, kurtka wiatroodporna z kapturem 

- zapas jedzenia (ok 400kcal)

- czołówka

- kijki ZALECANE

- obowiązkowy kubek wielokrotnego użycia (bidon, butelka)

 

10. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzymuje następujące świadczenia startowe:

- imienny numer startowy z chipem

- elektroniczny pomiar czasu

- zabezpieczenie medyczne

- oznakowaną trasę

- napoje i wyżywienie na trasie

- depozyt

- ciepły posiłek na Mecie

- pamiątkowy medal

- pamiątkowy gadżet 

- uzyskany wynik przesłany smsem na podany przy zgłoszeniu nr telefonu

- trofea dla Zwycięzców

- nagrody dla Zwycięzców w zależności od hojności Sponsora

- ubezpieczenie NNW

 

11. KLASYFIKACJA

 

Na wszystkich dystansach będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn. 

Będzie też prowadzona oddzielna klasyfikacja roczna - na podstawie całkowitego czasu osiągniętego we wszystkich czterech imprezach.

Zwycięzcy otrzymują Trofea i nagrody w zależności od hojności Sponsora.

W przypadku nieobecności Zwycięzcy na dekoracji, jego Nagroda przechodzi na Zawodnika kolejnego. Nie ma możliwości wysyłania pocztą Trofeum i/lub Nagrody

 

12. BEZPIECZEŃSTWO

 

Wszystkich zawodników na trasie obowiązują :

- zasady Fair-Play,

- bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras

- bezwględny zakaz śmiecenia

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika!

 

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego.

 

13. OCHRONA PRZYRODY

 

Uczestników zawodów na czas startu w zawodach obowiązuje:

 

- zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,

- zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,

- zakaz zaśmiecania, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych,

- zakaz niszczenia przyrody,

- w przypadku przekraczania jezdni - przestrzeganie zasad ruchu drogowego

 

Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.

W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.

 

Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.

 

Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym biegu górskim. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.

 

Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów. Dane osobowe Zawodników nie będą udzielane osobom trzecim.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

 

Informacje o istotnych zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

 

SPONSORZY:

 

 

 

PARTNERZY:

 

 

© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB